Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä 10.10.2008


Rekisterinpitäjä
Konneveden Moottorikerho / Urheiluautoilijat ry
44300 Konnevesi
email: info@moottorikerho.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Harri Lahti puh. 0414593614


1. Rekisterin nimi
Hallituskausirekisteri


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
- yhteystietojen hallinta
- henkilöiden hallituskausien tallentaminen ja esittäminen historiallisessa tarkoituksessa


3. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten
- nimitiedot
- puhelinnumero, sähköpostiosoite
- henkilön hallituskausien alkamis- ja päättymisajankohta

- henkilön yhteystietoja ei esitetä julkisesti, paitsi kulloinkin voimassa olevana hallituskautena, jolloin:

- henkilöiden sähköpostiosoitteiden automaattinen taltiointi ulkoisten tahojen toimesta on pyritty estämään


4. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

- viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa


5. Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan
- rekisteröidyltä itseltään


6. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle
- ei siirtoja


7. Miten rekisterin suojaus on järjestetty
- laitteistojen sijainti ja suojaus
- laitetilojen kulunvalvonta
- laitteiden käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet
- tiedostojen suojaus normaalein käytössä olevien menetelmien avulla


8. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen henkilötietojen käsittelyssä
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot, tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 
Koti Webmail Hallinta